Małgorzata WANKE-JAKUBOWSKA

mwj02Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia matematyk teoretyk, specjalista public relations, przez 27 lat była pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i przez 18 lat rzecznikiem prasowym tej uczelni. Po studiach pracowała w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku naukowo-dydaktycznym; jej zainteresowania naukowe dotyczyły algebry ogólnej.

W latach 1989–1990 była członkiem Komisji Wyborczej Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i redagowała pismo NSZZ „Solidarność” AR „Komunikaty”. W 1991 roku pracowała jako dziennikarz w „Dzienniku Dolnośląskim”, a w latach 1995–1996 współpracowała z Departamentem Public Relations KGHM Polska Miedź SA i redagowała biuletyn Zarządu Kombinatu „Miedziak”. Od 1992 do 2010 roku redagowała miesięcznik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu GŁOS UCZELNI.

Ukazało się 200 numerów tego czasopisma. Publikowała w ogólnopolskich miesięcznikach „Forum Akademickie” i „Sprawy Nauki”. Absolwentka komunikacji społecznej w organizacji i zarządzaniu na polsko-amerykańskim studium podyplomowym. Prowadziła wykłady i warsztaty z public relations na wrocławskich uczelniach.

W latach 1998–2001 była doradcą do spraw informacji i promocji ministra nauki. Współtworzyła pierwszy w historii resortu „Raport o stanie nauki w Polsce”.

Współautorka ośmiu książek: „Potrzeba ludzi przyzwoitych. Roman Niegosz – życie dla Polski”, „Zobowiązywała mnie przysięga. Proces Władysława Frasyniuka 1982”, „Ja służę Polsce. Jan Pawłowski – twórca podziemnego kontrwywiadu”, „Robiłem, co należało, Tomasz Surowiec. Anatomia legendy”, „Solidarność w eterze. Recz o wrocławskich radiowcach. Jan Krusiński, Jacenty Lipiński, Zygmunt Pelc, Ryszard Wojtasik, Ryszard Wroczyński”, „Boże, wyślij mnie tam, gdzie się przydam. Michał Haniszewski. Zaopatrzeniowiec i strażnik pamięci”, „Dajmy toczyć się wypadkom. Małgorzata Longchamps de Bérier. Cicha bohaterka »Solidarności« – mądra i dobra” oraz „Pro Memoria. Bohaterowie Solidarności Walczącej”,  które ukazały się nakładem Wydawnictwa „Profil”. Odznaczona Medalem „Niezłomni” (2013) za zasługi w walce o niepodległość Polski, odwagę i godną postawę w stanie wojennym.